Általános Szerződési Feltételek

a nap-szam.hu weboldalon elérhető online áruház vonatkozásában,
hatályos: 2021. január 1. napjától.

1. Általános tudnivalók

A nap-szam.hu weboldalon elérhető online áruházat a NAP-SZÁM Computer Kft. (továbbiakban Szolgáltató) üzemelteti.

Szolgáltató adatai:

 • Székhelye: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 79-81,
 • Képviselője: Gyeraj Anikó,
 • Adóigazgatási azonosítószám: 11055152-2-04,
 • Cégjegyzékszám: 04-09-003465
 • A kapcsolattartás elektronikus levelezési címe: info@nap-szam.hu

Tárhely szolgáltató adatai (www.nap-szam.hu - Kezdőoldal vonatkozásában):

 • Neve: Microware Hungary Kft.
 • E-mail címe: domreg@microware.hu
 • Székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Tárhely szolgáltató adatai (neo.nap-szam.hu - Webáruház aloldal vonatkozásában):

 • Neve: NAP-SZÁM Computer Kft.
 • E-mail címe: info@nap-szam.hu
 • Székhelye: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 79-81.

A Szolgáltató az ÁSZF-ben ismerteti a Webáruház szolgáltatás igénybevételének általános feltételeit, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit. Szolgáltató online áruházában (Webáruház) történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges az ÁSZF-ben meghatározott módon. A webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat. A webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele az ÁSZF elfogadása. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz rendelést ad le a Webáruházon keresztül.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően, a Szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadók. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt cégünk nem iktatja, ezért utólag nem hozzáférhető.

Fogyasztói panaszkezelés/panaszügyintézés: személyesen szaküzletünkben, vagy az info@nap-szam.hu címen történik.

 • A Webáruház szolgáltatással kapcsolatos reklamációkat minden esetben kivizsgáljuk és a bejelentést követő 14 naptári napon belül választ adunk.
 • A termékekkel kapcsolatos jótállási, szavatossági igényeket a „Jótállás, szavatosság, reklamáció” fejezetben ismertetettek szerint kezeljük.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy amennyiben a jelen ÁSZF-ben ismertetett eljárás során nem sikerül panaszát rendezni, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a értelmében az Ügyfélnek fogyasztói jogvita esetén lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületeknél a Szolgáltatóval szemben eljárást kezdeményezni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó, azaz a vevő, illetve az adott szolgáltatást igénybe vevő az érintett gazdálkodó szervezettel (Szolgáltatóval) közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be kérelem a Testülethez. A békéltető testületekről, az eljárás menetéről, a hatáskörükbe tartozó ügyekről, az elérhetőségükről az alábbi webhelyen kap tájékoztatást: www.bekeltetes.hu

A békéltető testületi eljárás mellett az Európai Unióban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben élő állampolgárok igénybe vehetik az Európai Bizottság által üzemeltetett online vitarendezési platformot is.
Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

2. Webáruház szolgáltatás

A szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltató által üzemeltett Webáruház szolgáltatás az internet sajátosságai miatt belföldről és külföldről is elérhető, azonban Szolgáltató jelenleg csomagküldési tevékenységet sem külföldre sem belföldre nem végez. A Vásárló által megrendelt termékek átadás-átvétele a Szolgáltató békéscsabai szaküzletében lehetséges.

A szerződéskötés lehetséges nyelve magyar.

Rendeléshez szükséges adatok

 • Név vagy Cégnév
 • e-mail cím

Rendeléshez megadható egyéb adatok

 • Irányítószám
 • Település neve
 • Utca, házszám
 • Telefonszám
 • Megjegyzés

A Szolgáltató a fent említett adatok tárolásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi.

A vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával az adatok tárolására, archiválására és kezelésére a Szolgáltató-t bízta meg, aki vállalta az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki és szerverein biztonságosan tárolja. Ennek részletes szabályozása az  Adatkezelési tájékoztatóban található.

 

3. Szerződés létrejötte - Megrendelés

A szerződés a Szolgáltató Internetes felületén (Webáruházban) leadott megrendeléssel, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő által megadott adatok (pl. név, megjegyzés mező, stb.) sértő kifejezést tartalmaz a megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A vásárló a termékkínálatból szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti, ezután a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékekre rendelési igényét leadhatja. A rendelési igény beérkezéséről a Szolgáltató Webáruház rendszere lehetőség szerint azonnal visszaigazolást küld a megrendelő e-mail címére. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlati kötöttségei megszűnnek. A rendelés feldolgozása után a megrendelő e-mailben újabb értesítést kap a termékek bolti átvételének várható idejéről.

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt a Szolgáltató nem iktatja.

 

4. Rendelés menete

- Szolgáltató weboldalán, a webáruház szolgáltatást igénybe vevő természetes személy (továbbiakban Vásárló) a Webáruház termékkínálatból bejelentkezés és regisztráció nélkül kosárba helyezheti a megvásárolni kívánt terméket a termékkel egy sorban lévő (a sor jobb szélén látható) „bevásárló kocsi” ikonra kattintva. A kosárban a termék darabszáma változtatható, egy-egy termék vagy a teljes kosártartalom törölhető. A kosárban lévő tételek mennyiségének módosítását követően a kosár tartalma automatikusan frissül.

Felhívjuk a kedves Vásárló figyelmét, hogy a kosárba helyezett termék technikai okokból NEM kerül azonnal lefoglalásra Szolgáltató árukészletéből, a kosárba helyezett termék tehát nem jelent tényleges foglalást! Bár törekszünk a készletinformáció gyakori frissítésére, előfordulhat, hogy adott termékre egy időben több rendelés érkezik. A rendelés Szolgáltató általi feldolgozása után küldött e-mail tartalmazza a termék tényleges átvehetőségéről szóló információkat.

- A termékek kiválasztása után a „Kosár megrendelése” gombra kattintva a vásárlónak meg kell adnia legalább az alapvető kapcsolattartási adatokat (név, e-mail cím).

- A „Megrendelés feladása” gomb megnyomása után a rendelési folyamat lezárul, a rendelés a Szolgáltatóhoz továbbítódik.

- Szolgáltató Webáruház rendszere automatikus e-mail üzenetben értesíti a Vásárlót a rendelés beérkezéséről. Az automatikus értesítés csak a rendelés beérkezését igazolja vissza, nem jelenti a rendelés elfogadását, feldolgozását!

- Szolgáltató újabb e-mail üzenetben tájékoztatja Vásárlót a  rendelés feldolgozásáról, a rendelt termék vagy termékek várható átvehetőségéről.
A rendelés feldolgozása Szolgáltató szaküzletének nyitvatartási idejében történik, a feldolgozásról szóló visszaigazolás legkésőbb a beérkezéstől számított 24 munkaórán órán belül (nyitvatartási időben) kiküldésre kerül.

- Amennyiben a rendelt termék raktárról nem elérhető, Szolgáltató beszerzési folyamatot indít el adott termékkel kapcsolatban. A termék beérkezése után Szolgáltató e-mail üzenetben (kérésre telefonon vagy SMS-ben) tájékoztatja Vásárlót a termék átvehetőségéről.

- A Vásárló által rendelt termékek átadás/átvétele a Szolgáltató telephelyén (szaküzletében) történik.

 

5. Fizetési feltételek

A vásárló a vásárolt áru és/vagy szolgáltatás ellenértékének teljesítését az alábbi módokon oldhatja meg:

 • Bolti átvételkor készpénzben vagy bankkártyával.

A Szolgáltató minden esetben a fizetési módnak megfelelő számlát vagy nyugtát állít ki.

Készpénzes fizetés, pénzmosás megelőzése

 1. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről 38.§(3a) értelmében a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött szerződés alapján, az abban meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés - általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt - ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 millió forint összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást. 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabály Szolgáltató az ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni az üzleti kapcsolat létesítésekor hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítéskor.

 

6. A Vásárló jogai és kötelezettségei

6.1. Elállás joga, módja

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót az adásvételre irányuló szerződés esetén a terméknek a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 napon (naptári nap!) belül élhet a megrendelő az elállási jogával. Az általános szabályok szerint a határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele.

Nem gyakorolható az elállási jog a digitális liszensz valamint dobozos formában értékesített szoftver esetén amennyiben a doboz felbontásra került. (45/2014-es kormányrendelet 29§. alapján.)

Szolgáltató követelheti a nem rendeltetésszerű használatból, szállításból vagy tárolásból adódó anyagi kár megtérítését. Amennyiben a visszahozott áruról vélelmezzük, hogy károsodott és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fenti rendelet értelmében, a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a megrendelőtől. Felek a csomag károsodásának bizonyításaként kölcsönösen elfogadják az Szolgáltató által, a visszaérkezett áru felbontásakor készített videofelvételt.

6.2. Elállási jog gyakorlásának menete

Vásárló elállási szándékát jelezheti az elállási nyilatkozat kitöltésével és elérhetőségeinkre történő elküldésével. Az elállási nyilatkozat weboldalunkon az információk menü elállási nyilatkozat alpontjában érhető el. Postai úton történő jelzés alkalmával Szolgáltató a postára adás időpontját veszi figyelembe. Amennyiben Vásárló ily módon jelzi elállási szándékát, köteles ajánlott küldeményként feladni a jelzését, hogy igazolni tudja a postára adás dátumát. A megrendelt terméket Vásárló a szaküzletbe történő személyes bevitellel vagy postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Szolgáltató címére. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni! Vásárló kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából, szakszerűtlen csomagolásból, tárolásból vagy szállításból eredő károknak megtérítése nem Szolgáltatót terheli. A visszaküldött áru Szolgáltatóhoz történt beérkezését követően videókamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék vizsgálata. A termék visszaérkezését követő tizennégy naptári napon belül, amennyiben az nem sérült, a vásárlással megegyező módon (készpénz vagy átutalás) Szolgáltató visszatéríti a termék vételárát.

6.3. A jogviszony megszűnése

A Webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja, illetve a megszűnés előtt kezdődő, de még lezáratlan ügyekre, azok lezárásáig. A vásárló bármikor kérheti a szerződés azonnali hatályú megszüntetését, amennyiben nincs folyamatban tranzakció és egyik fél részéről sem áll fenn követelés. Ezt személyazonosságának igazolása után tudomásul vesszük és a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük a regisztrációjának törlésével. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló által a Szolgáltató érdekeit sértő magatartása esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

6.4. A Szolgáltató felelősségének kizárása

Szolgáltató sem anyagi sem erkölcsi felelősséget nem vállal a következő esetekben.

 • A vásárló/felhasználó figyelmetlensége, gondatlansága által vagy szándékosan okozott anyagi károk esetén.
  (Pl. termék fizikai sérülése, nem megfelelő használat, túlfeszültség, villámcsapás, nem megfelelő vagy káros szoftver használata, eszközt készüléket működtető szoftver módosítása, törlése, stb.).
 • A vásárló/ felhasználó által szándékosan vagy hanyagsága eredményeként elkövetett visszaélések, abból származó károk esetén.
  (Pl.: téves rendelési, kapcsolattartási, számlázási adatok megadása, adatok harmadik személynek történő kiadása, egyedi szoftverkulcsok elvesztése, megrongálása, harmadik félnek átadása stb.).

 

7. Jótállás, szavatosság, reklamáció

Termékeink minőségére a jogszabályok szerinti mértékű garanciát vállalunk. Megrendelő jogosult reklamációját, észrevételeit írásban eljuttatni a Szolgáltatóhoz. A reklamációt a Szolgáltató köteles 3 napon belül megvizsgálni, az eredményéről és a további teendőkről írásban értesíteni a Megrendelőt.

7.1 Fogalmak

Hibás teljesítés

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a kötelezett (Szolgáltató) hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a kötelezett (Szolgáltató), ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Ptk. is ismeri a hibás teljesítési vélelem fogalmát, ami azt jelenti, hogy fogyasztó és vállalkozás (Szolgáltató) közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást (Szolgáltatót) terheli.

Kellékszavatosság

A kellékszavatosság azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (Szolgáltató) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik a vásárlástól számított két évig. Használt termékre vonatkozóan jótállási jog nem, szavatossági jog egy évig érvényes.

Kellékszavatosság keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

 • elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • ha a vállalkozás a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).

Az eladó (Szolgáltató) kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben.

Termékszavatosság

Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a vásárlástól számított két évig a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Jótállás

 • Jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

A fogyasztó és vállalkozás (szolgáltató) közötti szerződés keretében eladott termékekre jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - vonatkozik.
A jótállást nyújtó fél (Szolgáltató) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. Az egyes termékekre vonatkozó jótállási  jogok, feltételek, határidők a termékhez adott jótállási jegyen kerülnek ismertetésre.

 • Önkéntes jótállás

Ebben az esetben nem egy jogszabály kötelezi bizonyos termékek eladása esetén az eladó felet (szolgáltatót) jótállás vállalására, hanem erre önként - jól felfogott piaci érdekből - kerül sor. A vállalt önkéntes jótállási feltételek a termékhez adott jótállási jegyen vagy külön megállapodásban kerülnek ismertetésre.

 • A felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás.

Elsősorban vállalkozás - vállalkozás közötti szerződéseknél alkalmazandó, mivel a jogszabályon alapuló jótállás erre nem vonatkozik. Amennyiben a Szolgáltató az adott szerződés keretében egyedi jótállást vállal, annak feltételei szerződésben rögzíthetők.

Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén: a Ptk. szerint a jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

A jótállási igény érvényesítése

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.
Kötelező jótállás esetén a jótállási idők az eladási ártól függően, sávosan alakulnak (2021. január 1-től):

 • 10.000 Forinttól 100.000 Forintig: 1év,
 • 100.001 Forinttól 250.000 Forintig: 2év,
 • 250.000 Forint eladási ár fölött: 3év.

Önkéntes és szerződéses jótállásnál a jótállási jegyen vagy szerződésben szereplő határidő az irányadó.

Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

7.2 Közlési és igényérvényesítési határidők

A Ptk. szerint a fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval vagy Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén a termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.