Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum célja Ügyfeleink tájékoztatása arról, hogyan kezeljük személyes adatait szaküzletünkben történő ügyintézéskor, valamint weboldalaink felkeresése során. Amennyiben működésünk során a személyes adatok kezelését érintő változás történik, azt jelen tájékoztató módosításával, az érvénybe lépés dátumával ellátva tesszük közzé.

I. Alapvető fogalmak

 • Személyes adat
  Bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • Adatkezelés
  Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, stb..
 • Adatkezelő
  Az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.
 • Személyes adatok kezelésében érintett fél
  Bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Jelen dokumentum keretein belül az a természetes személy, aki cégünkkel bármilyen formában kapcsolatba lép, szolgáltatásainkat igénybe veszi és ennek során személyes adatait kezeljük, továbbiakban: Érintett vagy Ügyfél.

 • Önkéntes adatszolgáltatás
  Az adatszolgáltatás önkéntes, ha azt adott tevékenység kapcsán jogszabály nem írja elő.
  Felhívjuk kedves Ügyfeleink figyelmét, hogy bizonyos szolgáltatásainkhoz kérhetjük legalább az alapvető kapcsolattartási adatokat.
  Amennyiben ezeket az adatokat nem adja meg számunkra, nem tudjuk az adott szolgáltatást biztosítani!
  (Pl. rendelések felvétele és teljesítése, árajánlatok készítése, szerviz szolgáltatások nyújtása stb.)
 • Kötelező adatszolgáltatás
  Az adatszolgáltatás akkor kötelező, ha azt adott tevékenység kapcsán jogszabály írja elő.
  (Pl. számlák, szerződések kötelező adattartalma.)
 • Adatkezelés jogalapjai
  • Jogszabályi kötelezettség
   Egyes tevékenységekhez kötődő adatkezelés során jogszabályok határozzák meg az adatkezelés módját, idejét, kezelendő adatok körét.
   (Pl. számlák, szerződések adattartalma, iratok megőrzési ideje stb.)
  • Ügyfél hozzájárulása
   Személyes adatait kezelhetjük, ha Ügyfelünk hozzájárulását adta vagy kifejezetten kéri az adott cél érdekében történő adatkezelést.
  • Szerződés (megrendelés, szolgáltatás) teljesítése
   Az igényelt szolgáltatás nyújtásához, megrendelés teljesítéséhez szükséges a másik fél (Ügyfél) azonosítása, a kapcsolat fenntartása; ennek érdekében személyes adatok kezelésére lehet szükség. Az ügyfél-szolgáltató viszony fennállása, a szerződéskötési szándék alapján jogszerű a személyes adatok kezelése.‌

További fogalmak, azok magyarázata, értelmezése
Javasoljuk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) oldalán elérhető adatvédelmi szótár megtekintését:
https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

II. Adatkezelő

 • megnevezés: NAP-SZÁM Computer Kft. (továbbiakban: „adatkezelő” vagy cégünk)
 • székhely: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 79-81.
 • szaküzlet: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 79-81
 • adószám: 11055152-2-04
 • cégjegyzékszám: 04-09-0003465
 • weboldal: https://www.nap-szam.hu
 • e-mail: info@nap-szam.hu
 • telefon: +36 66 451 822

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Nincs kinevezett adatvédelmi tisztviselőnk.
(Jelen tevékenységeink mellett nem kötelező a kinevezése.)

Az adatokhoz való hozzáférés
A személyes adatokhoz elsősorban cégünk munkatársai férnek hozzá.
Működésünk jellegéből adódóan az egyes munkakörök, feladatok nem különíthetőek el teljesen egymástól, a hatékony munkavégzés érdekében szükséges, hogy minden munkatársunk hozzáférjen az alapvető Ügyfél adatokhoz, mint pl.: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

III. Adatkezelés célja

Cégünk elsősorban kereskedelmi tevékenységet végez, valamint informatikai szolgáltatásokat nyújt. Minden adatkezelés ezen tevékenységeink biztosítása érdekében történik.

‌Kimondottan gyermekek részére szolgáltatást nem nyújtunk; amennyiben az Ügyfél által megrendelt szolgáltatás során mégis 16 év alatti gyermekek személyes adatainak kezelésére van szükség (pl. diákoknak szóló akciók esetén) azt csak szülői hozzájárulással tehetjük meg.

‌Attól függően, hogy milyen módon lép velünk kapcsolatba, illetve milyen szolgáltatást vesz igénybe, a következőkben részletezett módon és okokból kezeljük adatait.

IV. Adatkezelés módjai

1. Ügyviteli rendszerünkben tárolt adatok

Székhelyünkön, belső számítógépes hálózatunkon üzemeltetett ügyviteli rendszerünk segítségével történik a számlázás, a rendelések és szerviztevékenységek nyomon követése. Üzletünkben történő vásárlás vagy egyéb ügyintézés során szükségünk lehet az alapvető azonosítási, kapcsolattartási adatokra, melyeket ügyviteli rendszerünkben rögzítünk.
Az ügyintézés lezárását követően, ha az adatkezelés a továbbiakban nem indokolt, a személyes adatait töröljük a rendszerből kivéve, ha Ügyfelünk hozzájárul ahhoz, hogy adatait (elsősorban a kapcsolattartási, számlázási adatokat) továbbiakban is kezeljük. Az adatkezelés kezelés célja a korábbi ügyintézések (rendelések, szerviz szolgáltatások stb.) visszakereshetőségének biztosítása valamint a jövőbeni ügyintézések megkönnyítése.

 • Kezelt adatok
  Név, cím, telefonszám, e-mail cím, partnerkód
 • Adatkezelés időtartama
  az adott tevékenység lezárásáig vagy jogszabályban meghatározott ideig (számlák, iratok esetén: 8év) vagy, Ügyfél hozzájárulása esetén annak visszavonásáig.
 • Jogalap
  jogszabályi kötelezettség (számlák esetén),
  (Hivatkozás: VIII. fejezet 8. pont)
  Ügyfél hozzájárulása, megrendelés, szerződés teljesítése.
  (Hivatkozás: VIII. fejezet 9. pont)‌

2. Szerverünk tárhelyén, digitális formában tárolt adatok

Amikor Ügyfelünk saját célból vagy egy szervezet képviseletében írásbeli ajánlatot kér tőlünk, esetleg valamely szolgáltatás nyújtására megállapodást, szerződést kötünk, a kapcsolódó dokumentumokat (ajánlatkérés, árajánlat, megrendelés, szerződés, megállapodás stb.) szerverünk tárhelyén digitális formában tárolhatjuk.

 • Kezelt adatok
  Név, cím, telefonszám, e-mail cím
 • Adatkezelés időtartama
  • árajánlat és kapcsolódó dokumentumok: 3 év.

(Ha számlázás, teljesítés is történik, a dokumentumokat papír alapon is kezeljük IV/3. pontban leírtak szerint).
Jogalap:

Ügyfél hozzájárulása, megrendelés, szerződés teljesítése.
(Hivatkozás: VIII. fejezet 8. pont)‌

3. Irattárunkban, papíron tárolt adatok (iratok)

Papír alapon akkor tárolunk személyes adatokat, ha az célszerű vagy szükséges egy folyamatban lévő vagy már lezárt ügymenet nyomon követéséhez, utólagos ellenőrizhetőségéhez, igazolásához, vagy ha ezt jogszabály írja elő.
Papír alapú dokumentumok lehetnek pl. a számlák, árajánlatkérések, árajánlatok, szerződések, továbbiakban: iratok.
Mivel a legtöbb irat szorosan kapcsolódik számlákhoz, ezeket a számlákkal együtt (a számlákra vonatkozó előírások szerint) kezeljük és őrizzük meg.

Kezelt adatok:

 • Név, cím, telefonszám, e-mail cím.

Adatkezelés időtartama:

 • a kiállítás évétől számított 8 év.

Jogalap:

 • jogszabályi kötelezettség.
  (Hivatkozás: VIII. fejezet 1+3+5. pont)‌

4. Elektronikus ulevelezési rendszerünkben, digitális formában tárolt adatok

Amennyiben Ügyfelünk e-mailben keres meg minket, vagy kérésére mi küldünk e-mailben információkat, levelező rendszerünk tárolja a beérkező és kimenő leveleket. Látni fogjuk Ügyfelünk e-mail címét és postafiókjához rendelt nevét, valamint az elküldött egyéb adatokat.
Ügyfelünk e-mail címét hozzájárulása nélkül levelezési lista készítéshez nem használjuk fel, kéretlen ajánlatot nem küldünk, harmadik félnek nem továbbítjuk.

Kezelt adatok:

 • Név, e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelés időtartama:

 • 1év.

Jogalap:

 • Ügyfél hozzájárulása, megrendelés, szerződés teljesítése.
  (Hivatkozás: VIII. fejezet 8. pont)‌

5. Ügyfél tulajdonában lévő készülékeken, adathordozókon található adatok

Egyes szolgáltatásaink megrendelése, igénybe vétele során előfordulhat, hogy Ügyfeleink személyes adatokat tartalmazó készülékeket, adathordozókat adnak át részünkre. (Pl. szervizelés, garanciális ügyintézés, adatmentés, szoftvertelepítés, vírusirtás stb. során.)
Ezen esetekben különös gondot fordítunk arra, hogy az Ügyfél adataihoz harmadik fél ne férjen hozzá. Az eszközökön található adatokat nem másoljuk, nem tároljuk, kivéve, ha ez a rendelt szolgáltatás teljesítéséhez szükséges és akkor is csak a szükséges ideig.
Harmadik fél részére továbbítandó készülék vagy adathordozó esetén (pl. külső szervizbe továbbítás során) Ügyfelünk dönt a készüléken lévő adatok sorsáról. Kérheti az adatok megtartását az eszközön, mentést külső eszközre vagy törlést, ha ez technikailag megoldható. (Hibás eszköznél előfordulhat, hogy az adatok nem hozzáférhetők és/vagy nem törölhetők.)

Kezelt adatok:

 • Ügyfél által átadott adatok.

Adatkezelés időtartama:

 • a folyamat lezárásáig.

Jogalap:

 • Ügyfél hozzájárulása, megrendelés, szerződés teljesítése.
  (Hivatkozás: VIII. fejezet 8. pont)‌

6. Panaszkezelés

Amennyiben Ügyfelünk szükségét érzi, élhet vásárlói jogával és bejegyzést írhat az üzletünkben elérhető Vásárlók könyvébe. A könyvben rögzíteni kell a Vásárló nevét, címét, esetleg egyéb elérhetőségeit, hogy a bejegyzés kapcsán eljárjunk, arról értesíteni tudjuk.

Kezelt adatok:

 • Név, cím, telefonszám, e-mail cím. (Ügyfél által kitöltendő adatok.)

Adatkezelés időtartama:

 • 3év

Jogalap:

 • jogszabályi kötelezettség.
  (Hivatkozás: VIII. fejezet 6. pont)‌

7. Weboldalunkon elérhető rendelési/foglalási rendszerrel történő adatkezelés

A weboldalainkon szereplő információk, termékkínálatunk, áraink regisztráció nélkül megtekinthetők.
A https://neo.napszam.hu/nap-szam/arlista/bolt.asp oldalunkon elérhető online rendelési/foglalási rendszer használata regisztráció nélkül történik, de a rendelés/foglalás leadása során alapvető adatokat kérünk Ügyfelünk azonosításához, kapcsolattartáshoz (név, cím, e-mail cím, telefonszám).
Online rendszerünk nem tárolja az Ügyfél adatait, azokat minden rendelés/foglalás során újra meg kell adni.
A weboldalon megadott adatokat ügyviteli rendszerünkbe továbbítjuk és a IV. fejezet 1. pontban leírtak szerint kezeljük. Az adatokat az üzletünkben történő személyes megjelenéskor Ügyfelünk és rendelésének azonosítására használjuk.
(Weboldalunkon keresztül vásárlás jelenleg nem lehetséges, a rendelési/foglalási folyamat üzletünkben zárul le a tényleges vásárlással.)

Kezelt adatok:

 • név, cím, telefonszám, e-mail cím
  (Csak a rendelési/foglalási rendszer használata esetén.)

Adatkezelés időtartama (csak a rendelési/foglalási rendszer használata esetén):

 • az adott tevékenység lezárásáig, vagy
  jogszabályban meghatározott ideig (számlázás esetén), vagy
  Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig.

Jogalap:

 • Ügyfél hozzájárulása, megrendelés, szerződés teljesítése.
  (Hivatkozás: VIII. fejezet 8. pont)‌

8. Weboldalaink által használt sütik

A sütik (cookie-k) a weboldalak által létrehozott olyan fájlok, amelynek segítségével az oldalak a látogató készülékén információt tárolhatnak. A weboldalak így képesek megjegyezni személyes adatokat és beállításokat (pl. bejelentkezési adatok, meglátogatott oldalak, webshop funkciók esetén a vásárló és megrendelésének adatai, kosár tartalma, egyéb kitöltött űrlapi adatok stb.)
Weboldalaink által telepített sütik az alábbi megnevezések alatt csoportosítva találhatók meg számítógépén:

 • http://nap-szam.hu
  (Főoldalunk megtekintéséhez, oldalainkon történő navigáláshoz szükséges.)
 • http://www.napszam.hu
  (Online foglalási rendszer működéséhez szükséges.)

A fenti sütik oldalaink működéséhez szükségesek.
Amennyiben Ügyfelünk NEM engedélyezi a sütik használatát, letilthatja, korlátozhatja, törölheti azokat böngészője segítségével.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben böngészőjében letiltja a sütik fogadását, weboldalaink bizonyos funkciói, szolgáltatásai csak korlátozottan vagy egyáltalán nem lesznek elérhetőek!

Az elterjedtebb böngészők sütikezelési beállításairól a következő weboldal hivatkozásokat felkeresve talál részletesebb információkat.

 • Microsoft Edge
 • Microsoft Internet Explorer
 • Firefox
 • Google Chrome
 • Safari‌
 • Opera

9. Weboldal: regisztráció, hírlevél

Weboldalunkon jelenleg magánszemély részére nincs lehetőség sem regisztrációra, sem hírlevélre feliratkozásra, így ilyen céllal adatokat nem kezelünk.‌

10. Facebook oldalunk, üzenetküldés

Amennyiben Ön Facebook oldalunkat böngészi vagy regisztrált felhasználóként üzenetet ír nekünk a Facebook rendszerén keresztül, az Ön adatait a Facebook vállalat kezeli. A Facebookon keresztül tudomásunkra jutott személyes adatokat nem kezeljük (nem rögzítjük, nem tároljuk el), kivéve, ha Ön megrendel egy terméket vagy szolgáltatást. Ez esetben a IV/1. pontban leírtak szerint járunk el.‌

11. Megfigyelő rendszer alkalmazása

Cégünk székhelyén, szaküzletünk eladóterében vagyonvédelmi okokból biztonsági kamera rendszert üzemeltetünk. A kamerák hangot nem, álló vagy mozgó képet rögzíthetnek.

Kezelt adatok:

 • álló és mozgókép

Adatkezelés időtartama:

 • 3 munkanap, kivéve, ha a felvétel megőrzése hatósági eljáráshoz szükséges. Az eljárás lezárása után a felvételeket töröljük

Jogalap:

 • Ügyfél hozzájárulása.
  Szaküzletünk bejáratánál a megfigyelő rendszerre vonatkozó figyelmeztető feliratot helyeztünk el. Azzal, hogy Ügyfelünk belép üzletünk területére, elfogadja a felvételek készítését.
  (Hivatkozás: VIII. fejezet 4. pont)

V. Adatok továbbítása, adatfeldolgozó igénybevétele

1. Az adatkezelés helye

Ügyviteli rendszerünket, weboldalunkat, levelező rendszerünket kiszolgáló eszközeinket cégünk székhelyén üzemeltetjük; az Ön személyes adatainak kezelése alapvetően itt történik a következőkben felsorolt esetek kivételével.

‌2. Adattovábbítás partnereink felé

‌Szoftver licenszek megrendelése
Amennyiben Ügyfelünk regisztrációt igénylő vagy névre szóló szoftver liszenszet rendel, szükséges lehet néhány személyes adat továbbítása nagykereskedelmi partnerünk és/vagy a szoftver fejlesztője részére.

Kezelt, továbbított adatok (általában):

 • név, cím, telefonszám, e-mail cím.

Jogalap:

 • Ügyfél hozzájárulása, megrendelés, szerződés teljesítése.
  (Hivatkozás: VIII. fejezet 8. pont)

Szerviz szolgáltatások
Egyes szerviz szolgáltatások igénybevétele esetén harmadik fél bevonása is szükséges a teljesítéshez (jellemzően pl. garanciális javítások, melynél a gyártó vagy megbízott szervize jogosult a javításra), ez esetben Ügyfelünk néhány személyes adatát továbbíthatjuk a szolgáltatást nyújtó partnerünk felé.

Kezelt, továbbított adatok (általában):

név, cím, telefonszám, e-mail cím,
a javítandó készüléken található adatok (ha azokat Ügyfelünk nem törölte, nem kérte a törlését vagy a törlés nem lehetséges).
Jogalap:

Ügyfél hozzájárulása, megrendelés, szerződés teljesítése.
(Hivatkozás: VIII. fejezet 8. pont)‌3

3. Adatfeldolgozó igénybevétele

Cégünk könyvelési feladatainak ellátására könyvelési szolgáltatót bízunk meg. A szolgáltató által feldolgozásra kerülnek a könyvelési feladatokhoz kapcsolódó iratok, dokumentumok, melyek tartalmazhatják Ügyfelünk személyes adatait is (pl. számlák, szerződések).

4. Egyéb hatósági eljárások

Egyes hatósági eljárások során az eljáró hatóság kérheti olyan iratok, dokumentumok rendelkezésre bocsátását, melyek Ügyfelünk személyes adatait is tartalmazhatják.

‌5. Adattovábbítás harmadik országba

Ügyfelünk személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez a beleegyezése nélkül nem továbbítjuk.‌

VI. Az Ön jogai a személyes adatai kezelésével kapcsolatban

1. Adatokhoz való hozzáférés joga

Ügyfelünk jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a VIII. fejezet 8. pontban megnevezett (GDPR) rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
Amennyiben Ügyfelünk igazolja az adatokhoz való hozzáférési jogosultságát (személyazonosságát) a vonatkozó személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátjuk.
A másolat készítése első alkalommal ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha elektronikus úton nyújtott be kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésére bocsátanunk (pl. PDF vagy Word dokumentum) kivéve, ha Ügyfelünk másként kéri.

‌2. Helyesbítéshez való jog

Ügyfelünk jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük vagy kiegészítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

‌3. A törléshez való jog

Ügyfelünk jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles az adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra a megadott célból már nincs szükség,
Ügyfelünk visszavonja hozzájárulását és más jogalapja nincs az adatkezelésnek,
a személyes adatokat jogellenesen kezeltük.
A személyes adatokat nem töröljük, ha:

azokra folyamatban lévő ügymenethez, annak lezárásáig szükség van,
ha azok megőrzésére jogszabályi kötelezettségünk van,
jogi igények érvényesítéséhez szükséges.‌
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ügyfelünk jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha:

vitatja az adatok pontosságát,
az adatkezelés jogellenes, de nem kéri azok törlését,
cégünknek már nincs szüksége az adatokra, de Ügyfelünk igényli azok kezelését jogi igények érvényesítéséhez,
tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy cégünk jogos indokai elsőbbséget élveznek Ügyfelünk jogos indokaival szemben.
A korlátozott adatokat tárolhatjuk, de csak Ügyfelünk hozzájárulásával vagy jogi igények érvényesítéséhez használhatjuk fel.‌

5. Adathordozhatósághoz való jog

Automatizált módon történő adatkezelés esetén Ügyfelünk jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általunk kezelt személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatok cégünk által történő kezelése az Ügyfél hozzájárulása alapján történik vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben Ügyfelünk az egyik fél.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ügyfelünk jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

‌6. Tiltakozáshoz való jog

Ügyfelünk saját helyzetével kapcsolatos okokból jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben azt jogos érdek alapján vagy közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük (ideértve a profilalkotást is).
Tiltakozás esetén a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek Ügyfelünk érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez kapcsolódnak.
A tiltakozást a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk és arról Ügyfelünket tájákoztatjuk.‌

VII. Panasztétel

Amennyiben személyes adatai kezelése során Önt sérelem éri és az Adatkezelővel azt nem sikerül tisztázni, a következő hatóságnál tehet panaszt.

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36-1-391-1400
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu‍

VIII. Törvényi hivatkozások, rendeletek

Adatkezelési eljárásainkat a következő jogszabályok figyelembe vételével alakítottuk ki.

 1. 2000. évi C. törvény a számvitelről.
  169. § 2-3. pont: „A bizonylatok megőrzése”
 2. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 3. 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
  178. §/14. pont: irat definíciója
 4. 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
  31. § 1-2. pont: elektronikus megfigyelő rendszerek használata
 5. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
  169.§: számla adattartalma
  170.§: számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma
 6. 2010/2009. (IX.29.) Korm. rendelt a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
  A forgalmazást és kiszolgálást érintő rendelkezések: 25.§: vásárlók könyve
 7. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info törvény)
 8. Az Európai Parlament És Tanács 2016/679 rendelete (GDPR)
  II. fejezet, 6. cikk: Az adatkezelés jogszerűsége: 1. a-b pont
  III. fejezet: Az érintett jogai
 9. 23/2014. NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

Érvényes: 2019. június 28.-tól.